Deta spol s.r.o.

+420 604 803 663 obchod@deta-bruntal.cz www.detastroje.cz www.autobusovazastavka.cz

Menu

Pálení CNC plazmou

Pálení CNC plazmou

Popis:

Tvarové pálení plechů CNC plasmou DETA plasm01 na pálícím stroji ALFA-in podle normy tepelného dělení materiálu ČSN EN ISO 9013. CNC plazma je navržena naši firmou podle našich dlouhodobých zkušenosti a pálení.

Technické parametry:
  • rozměr polotovaru 3000 mm x 1500 mm
  • přesnost polohování ± 0,05 mm podle DIN 28 206

Tloušťka zpracovávaného materiálu:

  • ocel běžná konstrukční 1–20 mm
  • ocel nerezová 1-15 mm

Priority při pálení plazmou:

  • optimální tvorbu pálícího plánu
  • minimalizaci odpadu po pálení, tzn. maximálnívyužití plochy páleného materiálu
  • tvarové výpalky vám vypálíme z našehomateriálu, nebo si můžete dopravit vlastní
  • výpalky jsou provedeny v kvalitě dle normy ČSN EN ISO 9013

Pre-made Skins

Here you can see the pre-made skins for Vertikal. Vertikal is a true high quality and clean multi-purpose theme which will fit for any business and websites.

Please take a look at these demos. We believe Vertikal will suit for you and you will love it as much as we do...

Pre-made skins